Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Marjo-Elina Ahola

Lastenpsykoterapeutti (ET), psykologi

Vastaanoton osoite: Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 TURKU (Lounatuulet Yhteisötalo)

Puhelin: 040 554 6762

Sähköposti: marjo-elina.ahola@luukku.com

Kielet: suomi

Vastaanoton välittömään läheisyyteen pääsee taksilla ja vastaanottotiloihin on esteetön kulku.

Tarjoan psykodynaamista psykoterapiaa lapsille ja varhaisnuorille Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Psykodynaaminen lastenpsykoterapia on hyvin lapsilähtöistä. Lapsi valitsee, mitä asioita terapiatunnilla tuo esiin, ja psykoterapeuttina tuen lasta käsittelemään asioitaan sitä mukaa, kun hän on siihen valmis. Olen tilanteen mukaan rauhallinen ja tilaa antava, mutta myös aktiivinen ja vuorovaikutukseen kutsuva. Vanhempien kanssa työskentelyssä keskeisenä periaatteenani on yhteistyö ja asiakkaan omien lähtökohtien kunnioittaminen. Pyrin tukemaan vanhemman omia voimavaroja ja auttamaan vanhempaa löytämään lapsen joskus vaikeankin oireilun takana olevaa mieltä. Lapsen psykoterapia toteutuu tyypillisesti kaksi kertaa viikossa ja siihen liittyvät vanhempien käynnit noin kerran kuussa.

Tarjoan myös lyhyempikestoista vanhemmuuden tukea (myös yksittäisiä konsultaatioita) itse maksaville asiakkaille.